BGG Fakulteta, Zagreb: Atrij Naravoslovno matematične fakultete – Narava kot iluzija in kot objekt preučevanja

natečaj: 2014
s Sadar+Vuga arhitekti

Atrij zaseda osrednji prostor racionalno organizirane nove stavbe odseka za biologijo, geografijo in geologijo Naravoslovno matematične fakultete Univerze v Zagrebu. Deluje na dveh ravneh. Na reprezentativni ravni je “narava” v mestu, ki ponuja izkušnjo narave na način Portmanovih notranjih plaz. Izkušnja temelji na dodani ambientalni vrednosti: zelenje kot iluzija narave deluje pozitivno v psihološkem smislu. Poleg tega pa tudi de facto humanizira veliki atrij: z uporabo vode in rastlin izboljšuje klimatske razmere s čimer prispeva tudi k dobremu telesnemu počutju. Obenem, organizirana kot okrogli “otoki narave”, ki členijo dolgi atrij v serijo prelivajočih se prostorov, deluje tudi izobraževalno: z ilustriranjem izbranih tipov rastlinskih združb in delov vodnega kroga razkriva naravo – objekt preučevanja – kot sistem.

Gede predstavljajo šest tipov rastlinskih združb na odgovarjajočih pedoloških in geoloških podlagah, vključno z mikrofavno, oblikovane pa so kot mikro-krajine. V izobraževalnem procesu so uporabne kot modeli, kot predstavitve posameznih stopenj naravne sukcesije od lišajev in mahov na sklalah prek suhega travnika, močvare in grmičevja do pionirskega gozda in večplastnega zrelega stadija kot klimaksa. Razumevanje njihove strukture, delovanja in naracije zahtevs preplet znanj iz geologije, pedologije, botanike in fizične geografije. Tako je atrij obenem tudi učno gradivo.