O nas

O nas

Biro sta leta 2006 ustanovila Ana Kučan in Luka Javornik.

Skupina:
dr. Ana Kučan, MLAUD, u.d.i.k.a., profesorica za teorijo in oblikovanje krajine na Oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani,

Danijel Mohorič, mag.inž.kraj.arh., od 2016,
Lara Gligić, mag.inž.kraj.arh., od 2016,
Tomislav Krnač, mag.inž.kraj.arh., od 2018.

Nekdanji člani:

Luka Javornik, u.d.i.k.a., soustanovitelj, vodja in član do 2022, Mojca Kumer, u.d.i.k.a., 2008-2017, Miha Slekovec, u.d.i.k.a., 2007-2012, Ana Tepina, u.d.i.k.a. 2009-2014, Eva Zupan, u.d.i.k.a., 2009-2010, Andrej Bašelj, študent, 2009-2010, Zaš Brezar 2007-2012, Gaja Trbižan, u.d.i.k.a.,2007-2009, Maj Plemenitaš, u.d.i.k.a., 2010-2011

 

Mojca Kumer, u.d.i.k.a., 2008-2017, Miha Slekovec, u.d.i.k.a., 2007-2012, Ana Tepina, u.d.i.k.a. 2009-2014, Eva Zupan, u.d.i.k.a., 2009-2010, Andrej Bašelj, študent, 2009-2010, Zaš Brezar 2007-2012, Gaja Trbižan, u.d.i.k.a.,2007-2009, Maj Plemenitaš, u.d.i.k.a., 2010-2011

NAČELA
Pri AKKA si prizadevamo za kakovostno oblikovanje prostora, ki ga vidimo kot rezultat družbeno in ekološko odgovornega načrtovanja fizičnega okolja, v katerem živimo. V tem duhu se v zadnjih šestih letih ukvarjamo pretežno s krajinskim in urbanističnim načrtovanjem, večinoma za javne naročnike. Oblikovalske rešitve na teh področjih zasledujemo brez vnaprej izdelanih konceptov, prepričani, da se problemi razlikujejo glede na prostor, program in pričakovanja, s tem pa tudi značaj ustrezne rešitve. Tako vsaka naloga ustvarja novo zgodbo, ki je rezultat njene vpetosti v prostorski in družbeni kontekst. Odzivanje na raznovrstnost nalog vzpodbuja našo domišljijo in prispeva k večji kakovosti bivanja. Nedavno smo svojo dejavnost razširili tudi na oblikovanje zasebnih vrtov, prizadevajoč si zadovoljiti zelo osebne okuse in želje. Naše delo tako zdaj sega od urbanističnega načrtovanja do parkov in vrtov, od otroških igrišč do mestnih trgov in zgodovinskih prenov, ne glede na velikost in značaj posega.

*foto: Jana Jocif