O nas

Biro od leta 2006 vodita Ana Kučan in Luka Javornik.

Ana Kučan, r. 1964, Ljubljana, Slovenija
1990 diplomirala na Univerzi v Ljubljani, študij krajinske arhitekture,
1992 magisterij iz urbanisitičnega načrtovanja, Univerza Harvard, Cambridge, ZDA
1996 doktorat znanosti, Univerza v Ljubljani
1996 začela s poučevanjem na Oddelku za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani; od leta 2013 redna profesorica.

Luka Javornik, r. 1980, Ljubljana, Slovenija
2006 diplomiral na Univerzi v Ljubljani, študij krajinske arhitekture. Član skupine PAZ!PARK.

Skupina: Mojca Kumer, u.d.i.k.a., od 2008, Miha Slekovec, u.d.i.k.a., od 2007 do 2012, Ana Tepina, u.d.i.k.a., od 2009, Eva Zupan, u.d.i.k.a., od 2009 do 2010, Andrej Bašelj, absolvent, od 2009 do 2010, Zaš Brezar med 2007 in 2012, Gaja Trbižan, u.d.i.k.a., od 2007 do 2010, Maj Plemenitaš, u.d.i.k.a. od 2010 do 2011

NAČELA
Pri AKKA si prizadevamo za kakovostno oblikovanje prostora, ki ga vidimo kot rezultat družbeno in ekološko odgovornega načrtovanja fizičnega okolja, v katerem živimo. V tem duhu se v zadnjih šestih letih ukvarjamo pretežno s krajinskim in urbanističnim načrtovanjem, večinoma za javne naročnike. Oblikovalske rešitve na teh področjih zasledujemo brez vnaprej izdelanih konceptov, prepričani, da se problemi razlikujejo glede na prostor, program in pričakovanja, s tem pa tudi značaj ustrezne rešitve. Tako vsaka naloga ustvarja novo zgodbo, ki je rezultat njene vpetosti v prostorski in družbeni kontekst. Odzivanje na raznovrstnost nalog vzpodbuja našo domišljijo in prispeva k večji kakovosti bivanja. Nedavno smo svojo dejavnost razširili tudi na oblikovanje zasebnih vrtov, prizadevajoč si zadovoljiti zelo osebne okuse in želje. Naše delo tako zdaj sega od urbanističnega načrtovanja do parkov in vrtov, od otroških igrišč do mestnih trgov in zgodovinskih prenov, ne glede na velikost in značaj posega.