Švicarija

Naročnik: Municipality of Ljubljana /
Lokacija: Tivoli, Ljubljana, Slovenia
Projekt: 2013
Izvedba: 2015 - 2017
Avtorji: Ana Kučan, Ana Tepina, Mojca Kumer
Arhitektura: ARREA
Fotografije: arhiv Studio AKKA, Matej Pušnik

Prenova nekdanjega hotela Tivoli, zaradi alpske domačijske arhitekture imenovanega Švicarija, ki ga je v letih 1908 – 1910 zgradil znani avstro-ogrski arhitekt Ciril Metod Koch, je zajela tudi prenovo nekdanje terase z razgledom na mesto.

Originalne vrtne ureditve na brežinah, ki so obdajale hotelsko teraso, ob današnjih pogojih ni bilo mogoče rekonstruirati. Zato se zunanja ureditev nasloni na citat oziroma reference obdobja, v katerem je v več fazah – od gostišča do hotela – nastala Šviarija, kakršno poznamo. Zasaditev sledi anglosaksonskemu tematskemu vrtu s konca 19. stoletja (primer Beli vrt v Sissinghurstu, Victoria Sackville- West) in dunajskemu secesijskemu modelu geometričnih vrtov in rabe umetelno oblikovanih drevesc (Franz Lebisch), ki je vplivala na oblikovanje vrtnih motivov tudi drugje v Tivoliju. Rastline so oganizirane v grede, na videz prosto postavljene v prostoru, vendar vpete v nevidno mrežo secesijskega vzorca.

Razsežna ploščad na mestu, kjer park Tivoli že prehaja v mestni gozd, ustvarja nenavadno velik odprt prostor. Razprostrta pred alpsko poskočno arhitekturo objekta, za katerim se dviga drevje, ustvarja mogočen kontrast do z gozdom poraslih robov. Grede jo členijo in ta kontrast mehčajo. Na vrhu stopnic, ki vodijo od tivolskega gradu do dvorišča pred Švicarijo, sta še pred gradnjo hotela stala lesena vrtna paviljona, ki ju je povezovala pergola. Zaradi odpiranja pogledov na Ljubljanski grad smo ju prevedli v asimetrično razporejene ploščadi s klopmi, ki so obrnjene proti stavbi. Na podlagi razglednic, ki so jih izletniki pisali s Švicarije, smo lahko rekonstruirali tudi svetilke, ki so nekoč razsvetljevale hotelsko teraso. Šest visokih svetilk je bilo postavljenih simetrično na os stavbe, ki ni os pogleda proti gradu, kar je za novo ureditev predstavljalo poseben likovni problem razreševanja različnih geometrij.

Prenovljena terasa bo tako vsaj delno spet služila gostinski in prireditveni dejavnosti, kar je njena nesnovna kulturna dediščina. Intimnejši prostori za cvetličnimi otoki pa s sabo nosijo tudi spomin na čase, ko je bila terasa slikovito zaraščen vrt umetnikov, ki so tam bivali vrsto let. Sprehod čez teraso proti mestu tako nudi preplet odprtega in svetlega s pogledom na mesto in grad in bolj zaprtih perspektiv med cvetličnimi otoki in klopmi, ki poglede tudi obračajo nazaj proti Švicariji in gozdu.

 

 

Švicarija prenovljena

V ponedeljek, 8. maja 2017, je ljubljanski župan g. Zoran Jankovič odprl prenovljeno Švicarijo v Tivoliju in jo predal v upravljanje Mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru.