Območje vile Ventrelli

kraj: Seča pri Portorožu, Slovenija | Seča near Portorož, Slovenia
naročnik: Olimpijski komite Republike Slovenije | The Olympic Committee of the Republic of Slovenia
velikost: 6900m² (4000m² - vrt| garden)
projekt: 1996
izvedba: 1996-1998
projektna skupina:
Krajinska arhitektura: Ana Kučan
Sodelavca: Damjan Černe, Gregor Vreš
Arhitektura: Maruša Zorec, Robert Potokar
Sodelavke: Nevenka Grubješič, Tanja Košuta, Damjana Zaviršek
Konstrukcijska zasnova: Anjo Žigon

Zasnova izhaja iz obstoječih razmer, saj je bila mestoma še čitljiva nekdanja prostorska zasnova in je tudi drevje kot njen glavni nosilec še ohranjeno. Zemljišče leži na pobočju, pokritem z obdelovalnimi terasami in obrnjenem proti solinam. Izjemna lokacija je terjala zadržan pristop v zasnovi in detajlu. Strukturna prenova je organizirana znotraj obstoječega prostorskega okvira in z ničemer ne posega v zunanji krajinski kontekst. Nasprotno, značilnosti krajine slovenskega Primorja pritegne v zasnovo in zlije novo s starim. Sloni na mediteranskem, iz kamna zloženem zidu in grajene horizontale prepleta z vegetacijskimi vertikalami. Horizontale poudarjajo vodilno parkovno potezo, ki je nakazana z linijo obstoječih cipres. Arhitektura parka in stavb je nedeljivo povezana prav s sistemom linij. Drevesne linije, linije zidcev in pergole so glavne prvine skladnje prostora, ki tvorijo mrežo, v katero so postavljeni objekti. Izrazitim temnim vertikalam cipres so nasproti postavljene močne, svetle vodoravne prvine, ki park delijo na funkcionalno ločene enote in na treh razločenih terasah zgradijo osnovni kompozicijski motiv. S tem nudijo možnost vzpostavljanja nevsiljivih mej med posameznimi prostori in odpiranja pogledov v »sposojeno krajino«. Zasnova se razkriva postopoma, ko prostori prehajajo drug v drugega. Pergola zaključi zgornji, senčnejši del parka in ga loči od spodnje terase, kjer se prostor prelije na svetlo in odpre proti morju.