Lepoglava – 1. nagrada

Natečaj: 2015

1. nagrada, z Arhitektura Krušec

Preureditev samostanskih ambientov se dotika vprašanja preoblikovanja identitete kraja. Lepoglava, znana po zaporih, se želi predstaviti kot kulturno bogat in turistično zanimiv kraj z obujanjem spomina na čas samostanske šole in tradicionalnih obrti, kot sta izdelava čipk in obdelave ahata.

Osnovno težo transformacije identitete nosi arhitektura novega turistično kulturnega središča. Ureditev odprtega prostora vzpostavlja odnose med grajenimi objekti in vse dele poveže v nedeljivo celoto. Jasno čitljiva in uravnotežena so razmerja polno prazno, zeleno urbano, zaradi česar so posamezni ambienti zunanjega prostora med seboj usklajeni in dopolnjujejo celovito podobo kraja. Čeprav se razlikujejo po materialnosti, se skozi prostorske odnose in značilne poglede funkcionalno in oblikovno vzpostavljajo kot integralni in neodtujljivi del spomeniškega ansambla. Ob klavster znotraj samostana, ki je tradicionalno zasnovan kot vrt s križno zasnovo se kot osrednja površina ponovno vzpostavlja dvorišče, zamejeno s kubusoma novega objekta. Dvorišče s svojo nezeleno podobo oživlja spomin na nekdanjo sejmarsko vlogo tega prostora in povzema njegov nekdanji videz. Znotraj kraja, potopljenega v zelenje, je tako ustvarjen manjši, a izrazito urban prostor, ki osredišča nove dejavnosti.