Park ob Pristaniški ulici

Ime: Park ob Pristaniški ulici / Park along Harbour Street
Kraj: Koper, Slovenia
Naročnik: Občina Koper / Municipality of Koper
Velikost: 8.593 m2
Projekt: period: 2009
Projektna skupina: Ana Kučan, Luka Javornik, Miha Slekovec, Ana Tepina, Zaš Brezar

Območje leži ob južnem robu starega mesta, vzdolž nekdanjega obzidja, ki je Koper nekoč ločevalo od morja. Na jugu se izteče v dotrajano plazo poslovne ploščadi. Osnovna misel parka je ustvariti iluzijo otoškosti, poudariti rob nekdanjega otoka, ki ga še vedno zelo jasno zarisuje grajena struktura. Gre za moč ploskve kot strukturnega elementa, ki vzbuja jasno miselno zvezo z nekdanjo prostorsko cezuro. Park zato temelji na veliki travni ploskvi, ki omogoča razlitje sijajni svetlobi in se kot val ustavlja ob Pristaniški ulici. Tu ga obroblja drevored pinij, katerih debla okvirjajo poglede proti staremu mestu. Poteza pinij je strukturna nosilka plastenja linijskih prvin. Na južni strani ploskev zaroblja debel vegetacijski rob, prostor sence in zatočišča. Poseben poudarek je namenjen prostoru, od koder je možen pogled proti morju, saj se vidijo jambori v pristanišču. Parkovni prostor je zgrajen iz rastlinja in vode, kar prispeva k bogatejšemu čutnemu doživljanju in ustvarja prijetnejše razmere za zadrževanju v parku. Kot najbolj osnovni znak Mediterana so uporabljene ciprese. Odpirajo vrata v mediteransko pokrajino, v prostor močnih kontrastov med svetlo in temno, zaznamovan s spajanjem morja, te neskončne zrcalne ploskve, z nebom. Navpične temine cipres ritmično prekinjajo izčiščeno ploskev in ustvarjajo igrive prostorske plane. Vodno ogledalo na plazi zrcali modrino neba in poudarja percepcijski učinek ploskve. Skupaj s teminami drevesnih vertikal ploskve ustvarjajo prostor skrivnostne melanholije, s čimer želimo pričarati poetično slutnjo morja.