Rekonstrukcija in dozidava ALUO, Ljubljana

natečaj: 2016, 1. nagrada
z ARK, Arhitektura Krušec

Predlogu arhitekturnega biroja ARK za rekonstrukcijo in dozidavo ALUO smo, polega zasnove atrijev, prispevali krajinsko ureditev. Krajinska ureditev temelji na povezavi rekonstrukcije in novogradnje z ureditvijo dvorišča mestnega bloka za novo stavbo. Predlog s tem obuja tradicijo ozelenjenih dvorišč tega dela Ljubljane. Izkop garaže, ki reši problem parkiranja za ves kare, izkoristimo za oblikovanje travnatega griča nad garažo, ki ponuja obilo možnosti za igro in sosedske dogodke na prostem, na primer piknike ali praznovanja. Po obodu griča zasajeno drevje ponuja možnosti za ureditev vrste manjših, intimnejših prostorov, obrnjenih proti vhodom v stavbe in namenjenih stanovalcem stavb za bivanje na prostem in za druženje. Ker so drevesa tako lahko sajena v raščen teren in ne na streho garaže, bodo ob ustrezni skrbi zrasla do polnega habitusa, dajala stanovalcem senco, zastirala poglede med stavbami, dajala zavetje in hrano pticam in bistveno prispevala k prijetnemu vzdušju dvorišča. Tako bo tudi prepletanje zasebnega prostora notranjega dvorišča z delovnim in razstavnim dvoriščem nove ALUO lahko le dobrodošlo.

Iz obrazložitve žirije:

Ob pregledu 21-ih natečajnih rešitev, ki vsaka na svoj način opredeljuje umestitev stavbe mase v razpoložljiv prostor, je natečajna komisija enoglasno in sorazmerno kmalu prepoznala pomen proste urbane površine – javnega trga pred novo stavbo akademije. Oblikovanje le-te je sledilo več načelom, a kot to v svoji argumentaciji navaja najvišje nagrajeni natečajni predlog, je ključnega pomena, da odprta javna površina historičnega kareja ne >>odpira<<, ampak ga s svojo natančno določeno praznino zaokrožuje. Ob pa tem je zelo pomembno, da se praznina predprostora natančno odslikava s prečnih pročelij stavb Erjavčeva 23 in Prešernova 13, kar ustvarja modern, a obenem izjemno konsolidiran, skoraj klasičen javni prostor. Z rahlo poglobitvijo glavnega pročelja nove akademijo, z jasno nakazanim vhodom, z gesto ki vsebino ponuja javnosti, se predlagana urbanistična rešitev približa optimumu smele, zadržane, a premišljene morfologije. Skozi dodan svetlobni atrij, ki vstopni ploščadi da konkretno vsebino – prezentacijo razstavnega programa akademije – pa se združita tudi notranjost in zunanjost objekta. Enovito stavbo telo obvladuje tudi notranjost kareja, s čimer do okolice vzpostavlja nevtralen odnos, omogoča pa, da se bo dvorišče v svoji razvojni perspektivi in potencialu, postopoma iz zasebne površine razvilo v kakovosten poljaven do javen mestni prostor. Tendenca, ki je lastna sodobnemu razvoju historičnega mestnega tkiva. več o natečaju