Center zaščite in reševanja, Ljubljana

natečaj: 2014, priznanje
z ARK, Arhitektura Krušec