Športni park Stožice

naročnik: Mestna občina Ljubljana | Municipality of Ljubljana
velikost: 16ha
projekt: 2007 - 2010
izvedba: 2007 - 2010
projektna skupina:
Krajinska arhitektura: Ana Kučan, Luka Javornik - AKKA
Arhitektura: Sadar+Vuga - Ljubljana,
KSS Sports and Leisure - London,
Gradbene konstrukcije: Atelier One – London, Gradis MB, EleaiC
Energetska zasnova projekta: Ekosystem - Ljubljana
Promet: LUZ – Ljubljana
Strojne instalacije: Jelen, Genera
Elektroinstalacije: LUZ, Genera
fotograf: arhiv AKKA

Zasnova območja integrira objekte (nogometni stadion, univerzitetno športno dvorano, nakupovalno središče) in parkovno ureditev v enovito celoto. Mestotvorne dejavnosti so na območju prepletene z naravnimi prvinami in tvorijo interaktivni družbeni prostor za razvoj mnogih dogodkov. Park je nova ljubljanska rekreacijska površina. Ohranja ploskovni značaj prostora ob Poti in s tem prostorska razmerja med velikimi krajinskimi prvinami, ki jim zdaj priključi še dvorano in stadion. Travna ploskev kot osrednja krajinska prvina širšega območja prodira v park od strani in programsko in vizualnio poveže vse njegove dele. V atrijih in osrednjem trgu na sredini parka se spusti v nakupovalno središče. Prostor parka je preboden z napravami, ki omogočajo delovanje pod parkom ležečih plasti. Ta mreža vertikalnih infrastrukturnih povezav – zračnikov, svetlobnikov, stopnišč – daje parku značaj in je osnova za razporeditev raznovrstnih programov.