Prenova mestnega jedra

kraj: Postojna, Slovenia
naročnik: Municipality of Postojna
velikost: 9 ha
natečaj: 2005; 3, nagrada in odkup | 3rd prize and award
projektna skupina:
Krajinska arhitektura: Ana Kučan, Luka Javornik
Arhitektura: Maruša Zorec, Uroš Rustja, Tomaž Mlinarič

Predlog revitalizacije starega mestnega jedra sloni na vračanju vitalnih mestnih funkcij v središče mesta. Zato predlaga umestitev tržnice na mesto sedanje avtobusne postaje. Odločitev je utemeljena programsko in s strukturno in morfološko analizo. Oblikovalske rešitve odprtih prostorov in dopolnilnih gradenj, ki naj bi izboljšali kvaliteto mestnega prostora z raznolikimi ambienti in programi, gradijo tudi na zasnovi zelenega sistema. Predlagana zasnova skuša značilnosti prostorske umestitve naselja in njegove notranje strukturiranosti ponovno narediti vidne: izpostaviti in poudariti razlike v ritmu in velikosti parcelacije med tremi osnovnimi enotami, ustrezno zaključiti robove enot in izostriti njihovo prepoznavnost a jih obenem ustrezno povezati, izpostaviti vlogo trga kot praznega prostora in osrednjega strukturnega vozlišča, obuditi razmerja med odprtim in zaprtim prostorom (trg, park, ulica) ter obogatiti prostorska in programska razmerja z ustreznim menjavanjem in oblikovanjem grajenega in zelenega.