Ureditev kanjona Kokre z navezavo na staro mesto jedro

Kraj: Kranj, Slovenia
Naročnik: Občina Kranj / Municipality of Kranj
natečaj: 2009; priznanje / honorable mention
Avtorji: Ana Kučan, Luka Javornik, Zaš Brezar, Andrej Bašelj, Žiga Malek, Sara Peternel, Martina Tepina, arhitektka

Mesto Kranj leži nad kanjonom reke Kokre, vendar ga ne prepozna kot potencial, saj je reki in krušljivim stenam iz pragmatičnih razlogov ves čas obračalo hrbet. Predlagane spremembe posežejo v rob mesta/rob kanjona (na točko, kjer se mesto dotika kanjona, a še vedno ne prizna njegove privlačnosti). Vertikalna krajina, razvita iz obstočejih podpornih zidov in prehodov, obrne pogled proti kanjonu, ga preko doživljanja vsidra v zavest meščanov in izboljša njegovo dostopnost. S tem je meščanu približana izkušnja narave, ki jo ima takorekoč pred nosom, vendar je ne zaznava. Konceptualno izhodišče je romantični pogled na naravo, na njeno divjo moč, kakršno izraža znamenita slika Casperja Davida Friedericha Popotnik nad morjem megle, iz 1818, ki je s sodobno družbeno občutljivostjo do narave ponovno aktualizirana. V aktivno superpozicijo postavlja dva pola, mesto zgoraj in divjino spodaj; mesto se z balkoni in stopnišči obrne proti kanjonu, pogledom iz kanjona pa ostaja skrito. Poseg je močan vendar ceni obnovitveno moč narave. Medtem, ko bo mesto z navdušenim občudovnajem lebdelo nad kanjonom, bodo zadržani posegi v samem kanjonu omogočili večjo dostopnost do privlačnih neokrnjenih naravnih prvin in zagotovili nadzorovano doživetje “narave”.