Nordijski center Planica

Krajinska arhitektura: Studio AKKA (Ana Kučan, Luka Javornik, Eva Zupan, Miha Slekovec, Zaš Brezar)
Arhitektura: studio abiro
Označevalni sistemi: Studio Botas
Konzultanti:
Skakalnice: Klemen KOBAL
Tekaške proge: Uroš PONIKVAR
Statika: Vojko KILAR, FA
Promet: Špela SITAR, Tegainvest
Urejanje hudournika: Rok FAZARINC
Osvetlitev: ARCADIA LIGHTWEAR
Natečaj: 2009 1. nagrada ex aequo
Lokacija: Planica, Rateče, Slovenija

Natečajni predlog je osredotočen na sanacijo in oblikovanje krajinskega prostora skakalnic v Planici, ki ji podredi celo arhitekturno podobo stavb. Novi ureditvi v prvi vrsti dajejo pečat pahljačasto razporejene skakalnice, ki ustvarjajo prostorski red in mir. Predlagana ureditev okoliški visokogorski pokrajini, podvrženi naravni dinamiki, postavi v kontrast novo, po inženirski in programski logiki urejeno, funkcionalno in tehnološko dovršeno krajino. Terasasta ureditev športnega središča sledi naravnemu vzpenjanju terena; s tem členi prostor in ga programsko uredi. Ureditev nadgradi obstoječo topografijo in jo z rafiniranim oblikovanjem reliefa poveže v enovito celoto. S tem se izrazi skrita poetika tega prostora, v katerem se za hip uresniči človekova želja po letenju. Enkratni in prepoznavni alpski okvir Planice in njen simbolni naboj ne potrebujeta dodatnih prostorskih poudarkov. Že izdelano simbolno podobo je treba le izčistiti; na vseh ravneh uporabe, oblike in orientacije. V primerjavi s spektakularnim gorskim okvirjem je potencial Planice v zadržanem, logistično smiselnem oblikovanju, pri čemer ureditev ne sili v ospredje, je le okvir za občasne igre, takrat zažari dolina pod Poncami! Ko prostor iger počiva, je celota sicer jasno prepoznavna vendar v svoji zadržanosti neločljivo povezana z okolico.

Nordijski center Planica

Oblikovanje celostne ureditve izvira iz odnosa med konstrukcijsko, programsko in tehnološko dovršeno intervencijo in naravnim prostorom, v katerega se umešča. Temu odnosu je podrejena umestitev objektov in športnih naprav, kar se odraža tako v pahljačasti zasnovi skakalnega centra, v odnosu objektov do narave, ki jih obdaja, kot v celotni organizaciji prostora. Natančno oblikovanje reliefa, sistematična […]