Nordijski center Planica

investitor: Zavod za šport RS Planica
območje: 22 ha
lokacija: Planica, Rateče, Slovenia
projekt: 2010 - 2014
izvedba: 2011 - 2015
avtorji:
arhitektura športnih objektov: studio abiro, dr. Matej Blenkuš, Miloš Florijančič, Klemen Kobal
arhitektura osrednjega objekta ter servisnih in ogrevalnih objektov: StVAR, Aleš Vodopivec, Marko Smrekar
krajinska ureditev: Studio AKKA, dr. Ana Kučan, Luka Javornik (sodelavci: Gaja Trbižan, Miha Slekovec, Maj Plemenitaš, Ana Tepina, Mojca Kumer)

projektanti:
tehnologija za skakalnice: Klemen Kobal (olimpijske skakalnice), Janez Gorišek (letalnica)
tehnologija za tek na smučeh: Uroš Ponikvar
gradbene konstrukcije: dr. Vojko Kilar, Dušan Remic, Uroš Žvan
geomehanika: dr. Janko Logar, Jože Janež
strojne instalacije: I.S.P. d.o.o., ESO projekt d.o.o.
električne instalacije: EL-DATA d.o.o., ElAri, d.o.o.
požarna varnost: I.S.P. d.o.o.
komunalna in prometna ureditev: TEGA INVEST d.o.o.
ureditev hudournika: Janko Černivec, APUS d.o.o.

fotografije: Miran Kambič in arhiv Studia AKKA

Oblikovanje celostne ureditve izvira iz odnosa med konstrukcijsko, programsko in tehnološko dovršeno intervencijo in naravnim prostorom, v katerega se umešča. Temu odnosu je podrejena umestitev objektov in športnih naprav, kar se odraža tako v pahljačasti zasnovi skakalnega centra, v odnosu objektov do narave, ki jih obdaja, kot v celotni organizaciji prostora. Natančno oblikovanje reliefa, sistematična selekcija in redukcija materialov, jasne poteze in čiste geometrijske oblike so v sozvočju z monumentalnimi gorskimi silhuetami in spokojno gozdno matrico. Projekt gradi na več ravneh in odnosih: trdno – mehko, trajno – začasno, toplo – hladno, monumentalno – intimno. Zimska podoba Planice v odnosu do ostro zarisanega gorskega okvirja izpostavi geometrizirano topografijo in betonske strukture. V barvitost poznega poletja se vpenjajo leseni detajli in zelena pobočja.

Pahljačasto razporejene skakalnice ustvarjajo prostorski red, ki vse elemente povezuje v nehierarhično celoto. Ta je sicer jasno prepoznavna, a v svoji zadržanosti neločljivo vsidrana v spektakularno dolino na robu Triglavskega narodnega parka. Ureditev izhaja iz dejstva, da prepoznavni gorski okvir ter simbolni naboj Planice ne potrebujeta dodatnih prostorskih poudarkov. Projekt že izdelano simbolno podobo izčisti na vseh ravneh uporabe, oblike in orientacije z zadržanim, logistično smiselnim oblikovanjem. Tehnične in organizacijske zahteve velikega športnega kompleksa so jasno zapisane v novem značaju prostora. Okoliški visokogorski krajini, podvrženi naravni dinamiki, v kontrast postavi novo, po inženirski in programski logiki urejeno, funkcionalno in tehnološko dovršeno krajino. Geometrizirana ureditev podpira vlogo športno-organizacijskega središča, ne da bi opustila sledenje naravnemu naklonu terena.

Vsi objekti, vključno z osrednjim objektom, so umeščeni na robove, tako da ne ovirajo dolgih pogledov z dna doline. Pasovi smrek zarobijo parkirne površine vzdolž ceste v Tamar in delno zastirajo poglede na osrednji objekt.
Regulacija hudourniške struge in oblikovanje vodne akumulacije sta obravnavana kot integralni del zasnove. Robovi vpnejo vodno infrastructure v celovitost nove Planiške krajine, tako v smislu oblikovalskega jezika kot izbire materiala.

 

Nordijski center Planica

Natečajni predlog je osredotočen na sanacijo in oblikovanje krajinskega prostora skakalnic v Planici, ki ji podredi celo arhitekturno podobo stavb. Novi ureditvi v prvi vrsti dajejo pečat pahljačasto razporejene skakalnice, ki ustvarjajo prostorski red in mir. Predlagana ureditev okoliški visokogorski pokrajini, podvrženi naravni dinamiki, postavi v kontrast novo, po inženirski in programski logiki urejeno, funkcionalno […]