Plečnikova hiša, rekonstrukcija vrta

Kraj: Karunova 4 – 6, Ljubljana
Naročnik: Oddelek za kulturo MOL
Velikost: 3.200 m²
Projekt: 2009 - 2014
Izvedeno: 2015
Krajinski arhitektki:
Ana Kučan, Mojca Kumer
Konservatorka: Darja Pergovnik, ZVKDS OE Ljubljana
Konsultant: Alojz Drašler, u.d.i.a.

Fotografije: Matevž Paternoster, arhiv Studio AKKA