Stanovanjska krajina RACA – Pri Mýte, Bratislava

investitor: Penta investment
lokacija: Bratislava, Slovaška
projekt: 2014 - 2017
izvedba: 2015 - 2017
arhitektura: ARK Arhitektura Krušec
fotografije: arhiv Studio AKKA

Krajina stanovanjskega naselja Pri Mýte je zamišljena kot prevod ideje vrta v prostor med stanovanjskimi bloki. Prostori med bloki prehajajo drug v drugega, ponujajo zavetje in jih lahko uporabljajo različne starostne skupine. Stavbe so postavljene v grmovne otoke, obrobljene z nizkimi podpornimi zidovi, ki jasno opredeljujejo ločnico med zasebnim in skupnim. Višina grmovnic onemogoča poglede v stanovanja, grmovnice pa preprečujejo tudi dostop do fasad. Mehko prelivajoče se tlakovane površine obrobljajo grede trajnic, ki v prostor »vrta« prinašajo barvno in teksturno raznolikost ter opozarjajo na menjavanje letnih časov.

 

 

Lahke, transparentne krošnje dreves zastirajo neposredne med stanovanji v nasproti stoječih si blokih. Drobni listi dopuščajo prodiranje sončnih žarkov do tal. Grmovne mase so v opoziciji s travnatimi ploskvami med bloki, s čimer se ustvarja prostorska napetost. Krajinsko oblikovanje stremi k zagotavljanju intime, zato mehkoba ukrivljenih linij, ki pričara vtis udobja in domačnosti, vzpodbuja sproščeno rabo prostora in socializacijo med stanovalci. Oblikovanje jasno izpričuje svoje nanašanje na vrt kot zatočišče. Nekaj prostora ostaja za eventualno vzpostavitev skupnostnega vrta; nakazana je groba členitev prostora, oblikovani so robovi, drugo je prepuščeno stanovalcem, da bodo, če se bodo tako odločili, sami uredili ta prostor.