Krajina za Tehnološki park Beljak

natečaj 2013
z ARK Arhitektura Krušec