Nagrada Maks Fabiani Nordijskemu centru Planica

Nordijski center Planica je letošnji prejemnik Nagrade Maks Fabiani, ki jo za izjemna dela na področju urbanističnega, regionalnega in prostorskega načrtovanja podeljuje Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije.

Iz obrazložitve žirije:

Nordijski center Planica je izjemna prostorsko načrtovalska, arhitekturna, krajinsko oblikovna in inženirska stvaritev. Je nekaj posebnega tako zaradi vloge Planice kot nacionalnega simbola in mita, kot tudi njene lege na pragu Triglavskega narodnega parka in vstopa v neokrnjeno alpsko dolino Tamar. Projekt, katerega realizacija je skoraj končana, nadaljuje in nadgrajuje vizije Stanka Bloudka in bratov Gorišek, ustvarja impresivno kompozicijo kar osmih skakalnic in na novo zgradi tekaški poligon ter spremljajoče arhitekturne objekte. Prizorišča zimskih športov se kombinirajo s poletnimi nogometnimi in drugimi rekreacijskimi programi, s čimer so infrastrukturni sistemi – osrednji objekt, garaže, parkirišča in drugi – izkoriščeni večji del leta. Posebej zahteven in ustrezno razrešen je bil problem množičnega, stotisočglavega obiska v le nekaj dneh planiških skokov. Žirija ugotavlja, da je projekt prinesel zelo uspešno umestitev v prostor in obenem inovativno in kompleksno kombinacijo programov. Projekt omogoča večplastno rabo in doživljanje prostora Planice, od množično obiskanih tekmovalnih športov do rekreacije, od izhodišč planinskih poti v Tamar do turističnega obiska same Planice in – na povsem individualni ravni – doživljanje skladnosti oblikovane krajine z impresivno podobo okoliških gora. Žirija je prepoznala tudi izjemne napore avtorjev pri razreševanju tehničnih, okoljskih in naravovarstvenih izzivov tudi v luči pridobivanja zemljišč, financiranja in upravljanja tako kompleksnega projekta.