Igrišče Vrtca Ledina na naslovnici publikacije MOL

2007–2017 OD VRTCA DO ŠOLE – Retrospektiva investicijskih dosežkov Mestne občine Ljubljana na področju vzgoje in izobraževanja. Besedila: Zoran Jankovič, župan Mestne občine Ljubljana in Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Oblikovanje: Anka Štular, Krearna

Vrtec Ledina

Prenovljeno igrišče pretežno leži na strehi podzemnega zaklonišča, zato se v zasnovi prepletata osrednji, odprti in robni, bolj členjen in razgiban prostor. Odprta travna površina brez ovir nudi otrokom možnost različnih prostih iger. Brežina, ki se spušča do kletnih igralnic in povezuje dve ravni igrišča, je preoblikovana v igralni poligon z igrali, ki varno premoščajo […]