Vrtec Ledina

kraj: Ljubljana, Slovenia
naročnik: Vrtec Ledina, MOL | Ledina Kindergarten, Municipality of Ljubljana
velikost: 1700 m2
projekt: 2009
izvedba: 2009
projektna skupina:
krajinska arhitektura: Ana Kučan, Luka Javornik, Gaja Trbižan, Mojca Kumer
arhitektura: Martina Tepina - Arrea
statika: Milan Sorč, Projecta
strojne instalacije: Vojko Brelih - Klimaterm
komunalna ureditev: Boštjan Ramovš - PRO-INI
izvajalci: glavni izvajalec | chief contractor: IPL, podizvajalci: Cementninarstvo Pučko, Moet, Slovenijašport, Doleks, NM Inox, Vodovodne instalacije Volavšek, Janko Čuden s.p. mizarske storitve
nadzor: Miloš Iglič, Punta

Prenovljeno igrišče pretežno leži na strehi podzemnega zaklonišča, zato se v zasnovi prepletata osrednji, odprti in robni, bolj členjen in razgiban prostor. Odprta travna površina brez ovir nudi otrokom možnost različnih prostih iger. Brežina, ki se spušča do kletnih igralnic in povezuje dve ravni igrišča, je preoblikovana v igralni poligon z igrali, ki varno premoščajo višinsko razliko – tobogani, plezalne vrvi in mreže. Prostor členijo skupine igral in programsko zaključeni deli ureditve, ki tvorijo podprostore, primerne za različne oblike iger in različne starostne skupine, sočasno pa prispevajo k zanimivosti in igralni vrednosti prostora. Členitev omogoča lažji prostorski nadzor in ponuja različne kotičke za igro, s katero se lahko otroci prosto izražajo. Poleg peskovnika in standardnih igral na pesku so tu tudi možnosti za druge oblike igre: igro na razgibanem terenu, igre z vodo, ustvarjanje na prostem in risanje po zidu, igre, ki nudijo več ustvarjalnih možnosti, pri katerih otroci raziskujejo in uporabljajo vse svoje telo. Pri tem lahko na varen način preizkušajo svoje sposobnosti, dojemajo svoje zmožnosti in omejitve ter se dan za dnem učijo, kako te omejitve preseči. Preureditev je vključevala tudi postavitev shrambe za orodje in igrače ter prenovo ograj. Posebna pozornost je bila namenjena stiku s stavbo vrtca, ki jo je v 70-ih zasnoval arhitekt Milan Štrukelj.

Igrišče Vrtca Ledina na naslovnici publikacije MOL

2007–2017 OD VRTCA DO ŠOLE – Retrospektiva investicijskih dosežkov Mestne občine Ljubljana na področju vzgoje in izobraževanja. Besedila: Zoran Jankovič, župan Mestne občine Ljubljana in Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Oblikovanje: Anka Štular, Krearna

Prenova igrišča vrtca Pedenjped

Prenova igrišča vrtca Pedenjped, zgrajenega leta 1981, poteka v fazah. Prva faza očisti prostor pred igralnicami in jih prek lesenih teras razširi na prosto. Terase skupaj z asfaltirano površino tvorijo osrednji prostor za igro na prostem. Ta, strožje geometrijsko organizirani prostor poveže igralnice v stavbi z igriščem za vrtcem, ki bo v naslednji fazi ponudilo […]

Otroško igrišče v mestnem parku v Novi Gorici

Otroško igrišče je urejeno na južnem delu mestnega parka v Novi Gorici, med ulico Tolminskih puntarjev in predvidenim zunanjim gledališkim avditorijem. Na zahodni strani ga omejuje oporni zidec predvidenega parkirišča ob gledališču, na vzhodni strani pa se navezuje na obstoječ borov gozdič. Otroško igrišče preči asfaltirana pešpot, ki povezuje severni in južni del parka. Deli […]