Prenova igrišča vrtca Pedenjped

lokacija: Zalog, Ljubljana, Slovenia
naročnik: Vrtec Pedenjped |Pedenjped Kindergarten
velikost: 1800m²
projekt: 2007
izvedba: 2007 – 2008
projektna skupina: Ana Kučan, Luka Javornik, Gaja Trbižan, Miha Slekovec, Nena Gabrovec
izvajalci: Varstal, Pro Horto, Coston, MDM
fotograf: Miran Kambič

Prenova igrišča vrtca Pedenjped, zgrajenega leta 1981, poteka v fazah. Prva faza očisti prostor pred igralnicami in jih prek lesenih teras razširi na prosto. Terase skupaj z asfaltirano površino tvorijo osrednji prostor za igro na prostem. Ta, strožje geometrijsko organizirani prostor poveže igralnice v stavbi z igriščem za vrtcem, ki bo v naslednji fazi ponudilo bolj razgibano igralno krajino. Terase se z lesenimi klopmi raztezajo proti obsajenemu robu območja (henrijev kovačnik, divja trta, parocija, vajgelija). Klopi opredeljujejo podprostore in vabijo otroke k raznoraznim aktivnostim – plezanju, skakanju, sedenju, in delu pod mentorstvom. Stari javorji ponujajo dovolj sence in okvirjajo osrednje območje za igro. Ker je dostop v vrtec preko igrišča, sta vhoda označena z gredami zimzelenih grmovnic (mirtolistna lonicera). Nov peskovnik za najmlajše je postavljen v polsenco, stran od aktivnega območja. V drugi fazi sledi vrstno bogatejša zasaditev, ki bo otrokom ponudila možnost, da z lastno izkušnjo razširijo svoje poznavanje sveta.

Vrtec Ledina

Prenovljeno igrišče pretežno leži na strehi podzemnega zaklonišča, zato se v zasnovi prepletata osrednji, odprti in robni, bolj členjen in razgiban prostor. Odprta travna površina brez ovir nudi otrokom možnost različnih prostih iger. Brežina, ki se spušča do kletnih igralnic in povezuje dve ravni igrišča, je preoblikovana v igralni poligon z igrali, ki varno premoščajo […]

Otroško igrišče v mestnem parku v Novi Gorici

Otroško igrišče je urejeno na južnem delu mestnega parka v Novi Gorici, med ulico Tolminskih puntarjev in predvidenim zunanjim gledališkim avditorijem. Na zahodni strani ga omejuje oporni zidec predvidenega parkirišča ob gledališču, na vzhodni strani pa se navezuje na obstoječ borov gozdič. Otroško igrišče preči asfaltirana pešpot, ki povezuje severni in južni del parka. Deli […]