Vrt 07-06

Kraj: Ljubljana
Naročnik: zasebni | private
Velikost: 2200m²
Projekt: 2007
Izvedeno: 2008
Projektna skupina: Luka Javornik, Ana Kučan, Miha Slekovec

Hiša leži na strmem podbočju. Gradnja pokritega bazena je zahtevala izvedbo lesenih teras, ki bi omogočale bivanje na prostem in povezovale bazen z bivalnim vrtom višje ob hiši in z okoliškim gozdom tako, da bi bil vidni stik čim tesnejši in brez grajenih ovir.

Vrt 09-05

Zemljišče leži na robu gozda. Umestitev hiše in ureditev zemljišča sledita konceptu vile – fizičnii in videzni povezavi zunanjih in notranjih bivalnih prostorov ter odpiranju pogledov z vzvišene lege. Hiša stoji na severnem, dvignjenem delu in dominira nad travnikom, ki se spušča proti jugu. Ob hiši je zemljišče urejeno kot vrt; posamezni deli prehajajo drug […]

Hišica na drevesu

Hišica je izdelana iz temno rjave T-FIX vodoodporne plošče, z lesnimi zvezami. Gladka stran je uporabljena za sedalno ploskev in naslonjala. Skrita podpora, zaradi katere hišica ne sloni le na lestvi in vejah, nosi nizka naslonjala za hrbet. Izdelana je po meri z večkratnim preverjanjem s papirnim modelom. Izdelava je v prvi fazi zahtevnejša, vendar […]

Prenova območja vile Beli Dvor

Območje se nahaja na pretežno strmem terenu, ki ga pokriva gozd. Obstoječe strukture – poti in kamnoseški detajli – pričajo o nekdaj izrabljeni doživljajski vrednosti območja. Po eni strani se odpirajo izjemni pogledi na Blejsko jezero, po drugi pa strmo, z gozdom pokrito območje skriva zanimive ambientalne vrednosti z že obstoječimi pomenskimi poudarki: stražarnico, zbirališči […]

Vrt 11-05