Garden 09-05

Kraj: Ljubljana
Naročnik: zasebni | private
Velikost: 2868m²
Projekt: 2009 - 2011
Izvedeno: 2013
Projektna skupina:
Ana Kučan, Luka Javornik, Ana Tepina, Mojca Kumer, Eva Zupan
Hiša: Nena Gabrovec, Arne Vehovar, Kaja Lipnik Vehovar

Zemljišče leži na robu gozda. Umestitev hiše in ureditev zemljišča sledita konceptu vile – fizičnii in videzni povezavi zunanjih in notranjih bivalnih prostorov ter odpiranju pogledov z vzvišene lege. Hiša stoji na severnem, dvignjenem delu in dominira nad travnikom, ki se spušča proti jugu. Ob hiši je zemljišče urejeno kot vrt; posamezni deli prehajajo drug v drugega preko naznačenih prostorskih mej; zasaditev postopno preide v gozd. Proti jugu se razprostira odprt travniški prostor, ki se spaja z okoliško kulturno krajino. Drevesne gruče usmerjajo poglede in razvijajo prostor v globino.

Hišica na drevesu

Hišica je izdelana iz temno rjave T-FIX vodoodporne plošče, z lesnimi zvezami. Gladka stran je uporabljena za sedalno ploskev in naslonjala. Skrita podpora, zaradi katere hišica ne sloni le na lestvi in vejah, nosi nizka naslonjala za hrbet. Izdelana je po meri z večkratnim preverjanjem s papirnim modelom. Izdelava je v prvi fazi zahtevnejša, vendar […]

Prenova območja vile Beli Dvor

Območje se nahaja na pretežno strmem terenu, ki ga pokriva gozd. Obstoječe strukture – poti in kamnoseški detajli – pričajo o nekdaj izrabljeni doživljajski vrednosti območja. Po eni strani se odpirajo izjemni pogledi na Blejsko jezero, po drugi pa strmo, z gozdom pokrito območje skriva zanimive ambientalne vrednosti z že obstoječimi pomenskimi poudarki: stražarnico, zbirališči […]

Vrt 11-05

Vrt 07-06

Hiša leži na strmem podbočju. Gradnja pokritega bazena je zahtevala izvedbo lesenih teras, ki bi omogočale bivanje na prostem in povezovale bazen z bivalnim vrtom višje ob hiši in z okoliškim gozdom tako, da bi bil vidni stik čim tesnejši in brez grajenih ovir.