Prenova območja vile Beli Dvor

kraj: Bled, Slovenia
naročnik: Riko d.o.o. Ljubljana
velikost: 1,8ha
projekt: 2004
izvedba: 2009
projektna skupina:
Kraijnska arhitektura: Ana Kučan, Luka Javornik
Skulptura: Mirko Bratuša, akad. kipar
Arhitektura nadkritja čuvajnice: Maruša Zorec
Statika: Matjaž Filić, EleaiC, Gregor Gruden, IMK
Elektroinstalacije: Bojan Germovšek
izvajalci: Givo, Coston, Arcadia, Pro Horto, Riko Hiše, Ključavničarstvo Kunc, Kamnoseštvo Matošič
nadzor: Iztok Hočevar, IB - Program
fotograf: Peter Koštrun

Območje se nahaja na pretežno strmem terenu, ki ga pokriva gozd. Obstoječe strukture – poti in kamnoseški detajli – pričajo o nekdaj izrabljeni doživljajski vrednosti območja. Po eni strani se odpirajo izjemni pogledi na Blejsko jezero, po drugi pa strmo, z gozdom pokrito območje skriva zanimive ambientalne vrednosti z že obstoječimi pomenskimi poudarki: stražarnico, zbirališči za vodo in reliefnimi uravnavami. Zasnova ohranja in nadgrajuje obstoječe ambientalne kakovosti. Predlagana je nova programska usmeritev, skladna tako z obstoječimi prostorskimi poudarki kot s samo naravo prostora. V parkovnem gozdu za vilo naj se postopoma razvije park skulptur, ki bi imel svoj začetek v postavitvi kiparskega motiva ob nekdanji ledenici za objektom. Kip in ledenica sta reminiscenca na votlino, grotto, pomembno prvino renesančnih in baročnih vrtov. Pot od tu vodi obiskovalca v gozd, ki, čeprav napolnjen s kulturnimi sledmi, še vedno ohranja dostojanstveno monumentalnost primarne divjine.

Garden 09-05

Zemljišče leži na robu gozda. Umestitev hiše in ureditev zemljišča sledita konceptu vile – fizičnii in videzni povezavi zunanjih in notranjih bivalnih prostorov ter odpiranju pogledov z vzvišene lege. Hiša stoji na severnem, dvignjenem delu in dominira nad travnikom, ki se spušča proti jugu. Ob hiši je zemljišče urejeno kot vrt; posamezni deli prehajajo drug […]

Hišica na drevesu

Hišica je izdelana iz temno rjave T-FIX vodoodporne plošče, z lesnimi zvezami. Gladka stran je uporabljena za sedalno ploskev in naslonjala. Skrita podpora, zaradi katere hišica ne sloni le na lestvi in vejah, nosi nizka naslonjala za hrbet. Izdelana je po meri z večkratnim preverjanjem s papirnim modelom. Izdelava je v prvi fazi zahtevnejša, vendar […]

Vrt 11-05

Vrt 07-06

Hiša leži na strmem podbočju. Gradnja pokritega bazena je zahtevala izvedbo lesenih teras, ki bi omogočale bivanje na prostem in povezovale bazen z bivalnim vrtom višje ob hiši in z okoliškim gozdom tako, da bi bil vidni stik čim tesnejši in brez grajenih ovir.