Cestni koridor dvakrat

kraj: Ljubljana, Slovenia
naročnik: A.biro, Ljubljana
projekt: 2006 - 2008
izvedba: 2010
projektna skupina: Ana Kučan, Luka Javornik, Zaš Brezar
fotografije: Peter Koštrun
fotografije z rolkarji: Urban Petranovič, Marko Žumer

Obe ureditvi se ukvarjata s problemom zaščite pešca pred škodljivimi vplivi s ceste. Predlog za Dunajsko 1 je začasna ureditev, saj zaseda prostor bodoče tramvajske trase. Zato je kot ločnica od ceste predlagana zatravljena brežina. Višina grebena zakriva poglede na avtomobile, s čimer ustvari prijetnejši ulični prostor. Proti terasam kavarn stanovanjsko poslovnega objekta položna brežina ustvarja amfiteater za igro. Predlog za Dunajsko 2 je usklajen z bodočo ureditvijo Dunjaske ceste. Drevored prestavi ob cesto in ga spodaj obsadi z grmovjem. Koridor za pešče je širši. Zato se v prostor lahko umestijo klopi, ki določajo funkcionalni pas kot mejo med zasebnim in javnim, omogočajo zadrževanje pred vhodi v objekt in sprostijo komunikacijska koridorja ob cesti in ob objektu.